Amb 250 m2 d‘espai disponible, el nostre objectiu és crear una fàbrica d’iniciatives interessants per a la ciutat