Condicions d’enviament del formulari de contacte

En ValidWorldHall protegim i mirem les dades de forma confidencial complint amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 i el Reial Decret 1720/2007, et recomanem que llegeixis atentament aquest formulari abans d’omplir i prémer el botó “Enviar”, informant-te que les teves dades personals, incloses les de salut, que ens faciliteu sota aquest qüestionari o es derivin de la teva relació posterior amb nosaltres o siguin recollides de fonts legítimes, podran ser combinats i incorporades a un fitxer el responsable i titular del qual és Valid World Hall.

Valid World Hall t’informa com a usuari que per emplenar el formulari adjunt i en fer “clic” a la casella de “Accepto les condicions” i després prémer el botó d ‘ “Enviar” ens autoritzes al tractament de les dades personals que obren en l’ mateix. Aquestes dades personals seran incorporades a un fitxer, el responsable i titular del qual és Valid World Hall, amb la finalitat de mantenir amb l’usuari un vincle informatiu i promocional, i desenvolupar perfils d’usuaris, entenent que la complimentació del formulari i acceptació de condicions implica la teva consentiment per dur a terme aquest tractament i per mantenir aquest vincle informatiu i promocional podent dirigir-te comunicacions sobre matèries, productes i serveis que puguin resultar del teu interès a través de diversos mitjans inclosos el telefònic i els electrònics (correu electrònic, sms)

Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en relació a les teves dades personals i al tractament dels mateixos, dirigint un escrit a l’adreça de Valid World Hall a l’atenció de la seva Direcció Administrativa (carrer Bonaventura Muñoz 6, Barcelona) o bé enviant un correu electrònic al correu electrònic info@validworldhall.com sempre que s’identifiqui el teu nom juntament amb els teus dos primers cognoms, adreça completa i número de document nacional d’identitat.

Moltes gràcies